Kết quả lọc chọn
Bình chọn
(1 Vote)

Additional Info

 • Địa phương Quận 7, HCMC
 • Thời gian 22 - 24/04/2020
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 22 Tháng 4 2020
 • Ngày kết thúc Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020
 • Tháng Tháng 04
 • Năm 2020
Bình chọn
(0 votes)

Additional Info

 • Địa phương Quận 7, HCMC
 • Thời gian 24 - 26/03/2020
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Ngày bắt đầu Thứ ba, 24 Tháng 3 2020
 • Ngày kết thúc Thứ năm, 26 Tháng 3 2020
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2020
Bình chọn
(1 Vote)

Additional Info

 • Địa phương Quận 7, HCMC
 • Thời gian 11 - 14/03/2020
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Tên địa điểm TRUNG TÂM HỘI CHỢTRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC)
 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 11 Tháng 3 2020
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 14 Tháng 3 2020
 • Ngày kết thúc GSD 2019-09-15 17:00:00
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2020
Bình chọn
(2 votes)

Additional Info

 • Địa phương Quận 7, Sài Gòn
 • Thời gian 05 - 07/03/2020
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 05 Tháng 3 2020
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 07 Tháng 3 2020
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2020
Thứ tư, 04 Tháng 12 2019 08:00

Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019

Bình chọn
(1 Vote)

Additional Info

 • Địa phương Đà Nẵng
 • Thời gian 11 - 16/12/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 21:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Tên địa điểm TRUNG TÂM HỘI CHỢTRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC)
 • Ngày bắt đầu Thứ ba, 11 Tháng 12 2018
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
 • Ngày kết thúc GSD 2019-09-15 17:00:00
 • Tháng Tháng 12
 • Năm 2019
Bình chọn
(0 votes)

Additional Info

 • Địa phương Cần Thơ
 • Thời gian 29/11 - 01/12/2019
 • Giờ mở cửa Cập nhật
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Ngày bắt đầu Thứ sáu, 29 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 01 Tháng 12 2019
 • Tháng Tháng 11, Tháng 12
 • Năm 2019
Bình chọn
(0 votes)

Additional Info

 • Địa phương Quận 11, HCMC
 • Thời gian 28/11 - 01/12/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Tên địa điểm NHÀ THI ĐẤU TDTT PHÚ THỌ
 • Địa chỉ 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 28 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 01 Tháng 12 2019
 • Ngày kết thúc GSD 2019-12-01 17:00:00
 • Tháng Tháng 11, Tháng 12
 • Năm 2019
Bình chọn
(1 Vote)

Additional Info

 • Địa phương Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian 27 - 29/11/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 27 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Thứ sáu, 29 Tháng 11 2019
 • Tháng Tháng 11
 • Năm 2019
Bình chọn
(2 votes)

Additional Info

 • Địa phương Phú Nhuận, HCMC
 • Thời gian 20 - 22/11/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược
  SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
 • Tên địa điểm TRUNG TÂM HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC)
 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 20 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc GSD 2019-09-15 17:00:00
 • Tháng Tháng 11
 • Năm 2019
Trang 1 / 29