1 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) Khuyến mãi ! Giá tốt ! Gần nhất