169 Ưu đãi ! Giá tốt ! Gần nhất tại TP. Hồ Chí Minh