1 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội Khuyến mãi ! Giá tốt ! Gần nhất