Mua - Đấu thầu
Đấu giá - Đấu thầu

Đấu thầu (đặt giá xuống) - Tuyển chọn Đối tác, Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu tìm thuê, tìm mua theo phương thức mời chào giá, chào hàng cạnh tranh.

Rất tiếc ! Hiện chưa có nội dung trong mục này !