Bán - Đấu giá
Đấu giá - Đấu thầu

Đấu giá (đặt giá lên) tài sản cần bán - chuyển quyền sở hữu, sang nhượng - chuyển quyền sử dụng: bất động sản (nhà đất, mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng, tài sản trên đất), ô tô, xe máy, đồ cổ, đồ mỹ nghệ - chế tác, vật phẩm phong thủy - tâm linh, tài sản khác.