Trang sự kiện đặc biệt cho chiến dịch marketing online về Buổi giao lưu gặp gỡ với doanh nhân, người nổi tiếng ...…
Thiết kế trang sự kiện đặc biệt tân niên 2019 - Giao lưu doanh nhân với cộng đồng khởi nghiệp,... ứng dụng công…
Thiết kế trang sự kiện đặc biệt: Hội chợ, Triển lãm, Lễ hội, Hội thảo, buổi giao lưu, biểu diễn,... ứng dụng công…