VietBest tìm kiếm đối tác tài năng đảm trách Viết bài - Biên tập nội dung

Bình chọn
(0 votes)

VIẾT BÀI - BIÊN TẬP NỘI DUNG

VietBest tìm kiếm các ứng viên giỏi nhất thực hiện một trong các công việc dưới đây.
VietBest tìm kiếm đối tác tài năng đảm trách Viết bài - Biên tập nội dung
  • Viết bài Pr chuyên nghiệp.
  • Viết nội dung profile công ty.
  • Biên tập nội dung hồ sơ năng lực.
  • Viết nội dung báo cáo thường niên, kỷ yếu,…
  • Viết nội dung tờ rơi, tờ gấp, catalogue,…
  • Viết bài và nội dung website.
  • Viết bài quảng cáo.
  • Viết bài chuẩn SEO.
  • Biên tập nội dung. Biên tập kịch bản.
  • Xây dựng và phối hợp triển khai các kịch bản quay video phục vụ công tác truyền thông và bán hàng