Hướng dẫn 3 Bước đăng tin trên VietBest®

Bình chọn
(0 votes)

Thao tác đơn giản với 03 Bước

Chuyển sang Bước 2
Chuyển sang Bước 3

Đăng nhập/ Tạo tài khoản

Khuyến nghị sử dụng tài khoản Gmail để đăng nhập nhanh.

Đăng nhập vào website VietBest

Cập nhật tài khoản

Cập nhật thông tin để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Bạn.

Cập nhật thông tin tài khoản thành viên VietBest®

Đăng tin

Gửi thông tin theo biểu mẫu có sẳn.

Thông tin tài khoản thành viên VietBest