Lợi ích Nhà tài trợ VietBest

Bình chọn
(0 votes)

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

VietBest hân hạnh được cung cấp các dịch vụ đến Quý Nhà tài trợ như sau:
Tạo 1 trang thông tin website miễn phí 1 năm trên vietbest.vn

Tạo 1 trang thông tin online miễn phí 1 năm trên vietbest.vn - tương thích mọi thiết bị và trình duyệt.

Quảng cáo trên Google, Facebook liên tục cho đến khi kết thúc sự kiện hoặc theo yêu cầu (chính sách Google, Facebook)
Quảng cáo trên Google, Facebook liên tục cho đến khi kết thúc sự kiện hoặc theo yêu cầu (chính sách Google, Facebook)
Đặt 1 logo tùy chọn (Titan, Diamond, Gold) trên website vietbest.vn tại trang sự kiện  kèm đường dẫn (link) về trang nhà Đối tác.

Đặt 1 logo theo gói dịch vụ Titan, Diamond, Gold trên vietbest.vn tại trang sự kiện kèm đường dẫn (link) về trang nhà Đối tác.

Xem thử

Tặng 1 bài viết giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ... của Đối tác trên vietbest.vn
Tặng 1 bài viết giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ... của Đối tác trên vietbest.vn
lắp đặt booth, promotion girl, dịch thuật, tiếp báo chí – đối tác, dựng hình ảnh, in ấn, lưu trú, visa
Miễn phí tư vấn mọi hoạt đông liên quan sự kiện: lắp đặt booth, promotion girl, dịch thuật, tiếp báo chí – đối tác, dựng hình ảnh, in ấn, lưu trú, visa,...
Miễn phí tư vấn phát triển kinh doanh – bán hàng, tìm - kết nối đối tác.
Miễn phí tư vấn phát triển kinh doanh – bán hàng, tìm - kết nối đối tác.
Các quyền lợi khác theo Thỏa thuận của hai Bên.
Các quyền lợi khác theo Thỏa thuận của hai Bên.