Farm - Food - AgriTech Expo VietNam 2019 - Hội chợ quốc tế nông sản thực phẩm, máy móc và vật tư nông nghiệp & Đăng ký gian hàng

Bình chọn
(1 Vote)

NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ QUẬN 11

số 01 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

19 - 22/06/2019

BÁO GIÁ

TÀI LIỆU

LĨNH VỰC TRƯNG BÀY

VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP

GIỐNG NÔNG NGHIỆP HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

GIỐNG NÔNG NGHIỆP

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN NÔNG SẢN HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN NÔNG SẢN

NÔNG SẢN - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

NÔNG SẢN

THỰC PHẨM - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

THỰC PHẨM

BONSAI, CÂY CẢNH - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

BONSAI, CÂY CẢNH

MÁY MÓC, THIẾT BỊ - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

MÁY MÓC, THIẾT BỊ

CƠ HỘI ƯU ĐÃI

DỊCH VỤ

Dịch vụ Sự kiện

Sẳn sàng đáp ứng mọi nhu cầu Doanh nghiệp tham gia Sự kiện

Bảo vệ
Vệ sĩ

PG - PB
Hoạt náo

In ấn
Quảng cáo

Dịch thuật
Phiên dịch

Vệ sinh
Làm sạch

DỊCH VỤ

NHÀ TÀI TRỢ

KIM CƯƠNG

Nhà tài trợ KIM CƯƠNG - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

VÀNG

Nhà tài trợ vàng - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019

BẠC

Nhà tài trợ bạc - HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN THỰC PHẨM, MÁY MÓC VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 2019
Nhà tài trợ Diamond
Nhà tài trợ
Nhà tài trợ
Nhà tài trợ
Nhà tài trợ
Nhà tài trợ

NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ

số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ
LIÊN QUAN

Bạn sẽ quan tâm